Hur orienterar du dig i tillvaron? 0

22 september, 2014

coaching-ledarskap-inspirationTitta på frågorna i bilden och se var du känner igen dig mest tydligt. Vi brukar landa i två av de fyra rutorna. En som är mest påtaglig och en som kompletterar.

Var hör du hemma?

Om du hör hemma i den övre vänstra rutan är du inte så grupporienterad och du utgår främst ifrån vad, som är meningsfullt för just dig på ett mer eller mindre subjektivt sätt. I den övre högra rutan finns den, som framför allt är handlingsorienterad. Som tycker att handling är viktigare än ord – ”för mycket prat och för lite verkstad” – och vill komma till skott med saker och se resultat. I den nedre vänstra rutan finns de som värnar om gruppen. Du vill att alla ska vara med ”på tåget” först, innan man sätter igång. Och i den nedre högra rutan har du dem med ett systemperspektiv, som först behöver förstå helheten för att kunna agera och vara med.

Tänk på de nästa gång du sitter i ett möte och känner att ni på något sätt kanske mest talar bredvid varandra!

 

Expert eller ledare? 0

22 september, 2014

I sin nyligen publicerade bok ”Oberoende är stark” skriver P G Gyllenhammar, välkänd företagsledare och näringslivsprofil (s.78):

-Förmodligen är företagsledare idag mer allmänkunniga än tidigare. Ibland blir jag förvånad över hur mycket de kan. Men detta har inget med ledaregenskaper att göra; det handlar om kunskaper.

P G Gyllenhammar gör en tydlig skillnad mellan ledarskap som sådant och kunskaper om business/verksamhet. En skillnad, som är lika relevant även i annan verksamhet än företagande.

Han efterlyser mer av ett strategiskt/entreprenöriellt ledarskap inom näringslivet. Men berör inte direkt andra ledarförmågor. Som t ex att bidra till medarbetares motivation och utveckling, skapa väl fungerande ledningsgrupper och team, eller bygga en innovativ företagskultur.

Denne garvade företagsledare säger samtidigt att han ständigt lär sig något nytt om det här ämnet av sin nya hustru, disputerad ”industrial psychologist”. Och det finns faktiskt en hel del empirisk forskning, som indikerar att många ledare fungerar mer som experter.

© 2020 Ennoblia
Back to top