7 november, 2014 0 comments

Att växa som vuxen bra för ditt ledarskap

Vi är vana vid att uppleva att barn utvecklas steg för steg. Att barnet lär sig nya saker. Både kognitivt och emotionellt och med en successiv ökad socialisering. Från blöja till potta, från att krypa till att gå. Från joller till första mamma och pappa osv. Varje förälder har handgripligen upplevt denna ibland hisnande resa mellan glädje och eufori och djupaste oro – inte minst i tonåren – för hur det ska gå i varje ny fas av sitt barns väg till vuxenlivet. Efterhand kommer normalt en frigörelse och individualisering. Vid arton är man myndig och i princip vuxen.

Däremot är det inte lika vanligt att vi tänker på eller talar om vuxnas stadier av vidare utveckling. Hur man kan växa som vuxen till en större medvetenhet i flera olika dimensioner av mänskligt liv. Det finns en stor akademisk enighet om att vi kan utvecklas vidare som vuxna i minst sju steg. Det går inte att hoppas över något utan att det kan bli problem. På varje ny nivå har du tillgång till ett större register av hur du kan förhålla dig och påverka det som sker. Det handlar bl a om en utökad förmåga att skapa mening.

Utvecklar just nu ämnet i en bok om Ledarskap och personlig utveckling. Fortsättning följer.

Facebooktwitterlinkedin

Leave a Comment

© 2021 Ennoblia
Back to top