Motstånd mot förändring – vad hindrar dig? 0

17 september, 2016

Vi har ofta motstånd mot förändring. Det sitter faktiskt inte bara i knoppen utan till stor del i kroppen.Tänk bara på vårt immunförsvarssystem, som försöker stöta bort allt som inte funnits där tidigare. Men redan vårt sätt att tänka spelar oss ofta ett spratt.

Även den som verkligen vill förändra sitt beteende känner av det här. Ta t ex den vanliga frågan om att gå ner i vikt. Som alltför ofta slutar med ”jo-jo-bantning” om man inte lyckas fullfölja. Ja, det handlar om att ändra livsstil, att leda sig själv, och det är oftast lättare sagt än gjort.

En bra – och lite jobbig tumregel kanske – är att det tar minst 30 dagar att konsekvent lära sig ett nytt beteende, och sedan förstås mer för att också hålla fast vid det. Men nyckeln för att få genombrott är uthållighet under dessa 30 dagar , när vi talar om individers ändrade beteende. De första 10 dagarna brukar gå rätt så bra för den som är hyggligt motiverad. De nästa 10 dagarna är helt avgörande för framgång; för då om inte tidigare slår ”motståndet” till ordentligt. Impulskontrollen blir svårare, resultaten är kanske inte tillräckligt stora och övertygande än så länge osv. Om man tar sig igenom dessa 20 dagar, så har man lärt sig att hålla motståndet i schack och kan få ett viktigt ”genombrott”. Och de sista 10 dagarna ser man mer och mer av ljuset efter tunneln.

Man behöver också komma till insikt om att motståndet oftast har djupare rötter än vad vi tänker på. Kan man få kontakt med dem, går det mycket lättare. Robert Keagan, beteendeforskare vid Harvard, har skrivit en utmärkt bok i ämnet – Immunity to change. Den innehåller bra pedagogiska förklaringar till hur man kommer till kärnan av motståndet. Kolla också på youtube med denna länk, https://www.youtube.com/watch?v=FFYnVmGu9ZI

Sedan är det ju ett annat ämne – hur man åstadkommer förändringar i organisationer och företag. Hur man ändrar kulturen. Det är ett ämne för en annan blogg.

Hur är du intelligent? 0

4 december, 2014

En vanligare fråga är ju – Hur intelligent är du? Mätt i IQ. Fast de flesta vet ju också att det finns annan intelligens än den som mäts så. Emotionell intelligens t ex.

Howard Gardner, professor i pedagogik, går ett par steg längre och talar om multiintelligens. Han har med mångårig forskning visat att varje människa har olika intelligenser. Varje barn är ett begåvat barn, menar han, men på skilda sätt. Och varje person har också sin egen speciella inlärningsstil, arbetsstil och sitt eget temperament.

Befriande och tänkvärt! Ta t ex de enastående skådespelarna i Hudiksvallsteatern som kommit till sin rätt tack vare en originell teaterchef, som förstått detta. De hade tidigare inte haft en chans.
Samtidigt som vi människor har mycket ”konstitutionellt” gemensamt är vi alla unika också i våra behov. Något att tänka på för dem, som ger generella rekommendationer om det ena och det andra till hur människor ska vara och handla.

Att växa som vuxen bra för ditt ledarskap 0

7 november, 2014

Vi är vana vid att uppleva att barn utvecklas steg för steg. Att barnet lär sig nya saker. Både kognitivt och emotionellt och med en successiv ökad socialisering. Från blöja till potta, från att krypa till att gå. Från joller till första mamma och pappa osv. Varje förälder har handgripligen upplevt denna ibland hisnande resa mellan glädje och eufori och djupaste oro – inte minst i tonåren – för hur det ska gå i varje ny fas av sitt barns väg till vuxenlivet. Efterhand kommer normalt en frigörelse och individualisering. Vid arton är man myndig och i princip vuxen.

Däremot är det inte lika vanligt att vi tänker på eller talar om vuxnas stadier av vidare utveckling. Hur man kan växa som vuxen till en större medvetenhet i flera olika dimensioner av mänskligt liv. Det finns en stor akademisk enighet om att vi kan utvecklas vidare som vuxna i minst sju steg. Det går inte att hoppas över något utan att det kan bli problem. På varje ny nivå har du tillgång till ett större register av hur du kan förhålla dig och påverka det som sker. Det handlar bl a om en utökad förmåga att skapa mening.

Utvecklar just nu ämnet i en bok om Ledarskap och personlig utveckling. Fortsättning följer.

Hur orienterar du dig i tillvaron? 0

22 september, 2014

coaching-ledarskap-inspirationTitta på frågorna i bilden och se var du känner igen dig mest tydligt. Vi brukar landa i två av de fyra rutorna. En som är mest påtaglig och en som kompletterar.

Var hör du hemma?

Om du hör hemma i den övre vänstra rutan är du inte så grupporienterad och du utgår främst ifrån vad, som är meningsfullt för just dig på ett mer eller mindre subjektivt sätt. I den övre högra rutan finns den, som framför allt är handlingsorienterad. Som tycker att handling är viktigare än ord – ”för mycket prat och för lite verkstad” – och vill komma till skott med saker och se resultat. I den nedre vänstra rutan finns de som värnar om gruppen. Du vill att alla ska vara med ”på tåget” först, innan man sätter igång. Och i den nedre högra rutan har du dem med ett systemperspektiv, som först behöver förstå helheten för att kunna agera och vara med.

Tänk på de nästa gång du sitter i ett möte och känner att ni på något sätt kanske mest talar bredvid varandra!

 

Expert eller ledare? 0

22 september, 2014

I sin nyligen publicerade bok ”Oberoende är stark” skriver P G Gyllenhammar, välkänd företagsledare och näringslivsprofil (s.78):

-Förmodligen är företagsledare idag mer allmänkunniga än tidigare. Ibland blir jag förvånad över hur mycket de kan. Men detta har inget med ledaregenskaper att göra; det handlar om kunskaper.

P G Gyllenhammar gör en tydlig skillnad mellan ledarskap som sådant och kunskaper om business/verksamhet. En skillnad, som är lika relevant även i annan verksamhet än företagande.

Han efterlyser mer av ett strategiskt/entreprenöriellt ledarskap inom näringslivet. Men berör inte direkt andra ledarförmågor. Som t ex att bidra till medarbetares motivation och utveckling, skapa väl fungerande ledningsgrupper och team, eller bygga en innovativ företagskultur.

Denne garvade företagsledare säger samtidigt att han ständigt lär sig något nytt om det här ämnet av sin nya hustru, disputerad ”industrial psychologist”. Och det finns faktiskt en hel del empirisk forskning, som indikerar att många ledare fungerar mer som experter.

© 2021 Ennoblia
Back to top