Att växa som vuxen bra för ditt ledarskap 0

7 november, 2014

Vi är vana vid att uppleva att barn utvecklas steg för steg. Att barnet lär sig nya saker. Både kognitivt och emotionellt och med en successiv ökad socialisering. Från blöja till potta, från att krypa till att gå. Från joller till första mamma och pappa osv. Varje förälder har handgripligen upplevt denna ibland hisnande resa mellan glädje och eufori och djupaste oro – inte minst i tonåren – för hur det ska gå i varje ny fas av sitt barns väg till vuxenlivet. Efterhand kommer normalt en frigörelse och individualisering. Vid arton är man myndig och i princip vuxen.

Däremot är det inte lika vanligt att vi tänker på eller talar om vuxnas stadier av vidare utveckling. Hur man kan växa som vuxen till en större medvetenhet i flera olika dimensioner av mänskligt liv. Det finns en stor akademisk enighet om att vi kan utvecklas vidare som vuxna i minst sju steg. Det går inte att hoppas över något utan att det kan bli problem. På varje ny nivå har du tillgång till ett större register av hur du kan förhålla dig och påverka det som sker. Det handlar bl a om en utökad förmåga att skapa mening.

Utvecklar just nu ämnet i en bok om Ledarskap och personlig utveckling. Fortsättning följer.

Expert eller ledare? 0

22 september, 2014

I sin nyligen publicerade bok ”Oberoende är stark” skriver P G Gyllenhammar, välkänd företagsledare och näringslivsprofil (s.78):

-Förmodligen är företagsledare idag mer allmänkunniga än tidigare. Ibland blir jag förvånad över hur mycket de kan. Men detta har inget med ledaregenskaper att göra; det handlar om kunskaper.

P G Gyllenhammar gör en tydlig skillnad mellan ledarskap som sådant och kunskaper om business/verksamhet. En skillnad, som är lika relevant även i annan verksamhet än företagande.

Han efterlyser mer av ett strategiskt/entreprenöriellt ledarskap inom näringslivet. Men berör inte direkt andra ledarförmågor. Som t ex att bidra till medarbetares motivation och utveckling, skapa väl fungerande ledningsgrupper och team, eller bygga en innovativ företagskultur.

Denne garvade företagsledare säger samtidigt att han ständigt lär sig något nytt om det här ämnet av sin nya hustru, disputerad ”industrial psychologist”. Och det finns faktiskt en hel del empirisk forskning, som indikerar att många ledare fungerar mer som experter.

© 2021 Ennoblia
Back to top