Executive coaching

En utvecklingsprocess

Ann-Charlotte Plogner, Pelog ABExecutive coaching är en utvecklingsprocess för chefer, ledare och team, som gör dem bättre skickade att fullfölja organisationens mål på olika nivåer i verksamheten. Syftet är maximal inlärning och träning för att driva och genomföra förändringar och att skapa självmotivation för den fortsatta utvecklingen. Något, som är helt avgörande för att säkerställa resultat. Vi riktar oss till chefer och ledare i såväl privat som offentlig verksamhet. Både till chefer som kommit en bit i karriären och den som är ny i sin roll. Gemensamt är att det finns tydliga ambitioner om utveckling och förändring, även om vägen till målet kan vara mer eller mindre okänd terräng. Våra insatser omfattar både individuell och team/grupp coaching. Coachen arbetar i partnerskap, under strikt konfidentialitet och med höga etiska krav oavsett om han eller hon är intern eller extern.

Både hårt och mjukt

Executive coaching är grundat i professionella, etablerade processer för coaching som sådan, och bygger också på bästa vetande om både ”mjuka och hårda sidor” av verksamheten t ex

Beroende på uppdragets storlek och karaktär arbetar vi enskilt eller sätter samman ett team av coacher, som matchas genom sin särskilda komptetens och lämplighet.

Läs mer om coaching ≫ Kontakta oss ≫
© 2021 Ennoblia
Back to top