Ledarskapsträning

Att verka genom andra

Ledarskap och personlig utveckling går hand i hand. Vi definierar ledarskap som att verka genom andra. Fackkunskap om verksamheten är inte detsamma som förmåga att leda.Ett gott ledarskap är verkligen angeläget med tanke på att mer än tre fjärdedelar av anställda i allmänhet idag kämpar med ett bristande engagemang i arbetslivet. Det finns en stor potential för både ökad produktivitet, effektivitet och glädje och tillfredsställelse på jobbet.Vi leder som vi är; med andra ord ledarskap är inifrån och ut. Att verka genom andra förutsätter goda färdigheter att handskas med relationer och kommunikation.

I sin senaste  bok ”Oberoende är stark” skriver PG Gyllenhammar :

-Förmodligen är företagsledare idag mer allmänkunniga än tidigare. Ibland blir jag förvånad över hur mycket de kan. Men detta har inget med ledaregenskaper att göra; det handlar om kunskaper.

Han gör en tydlig skillnad mellan ledarskap som sådant och kunskaper om business/verksamhet. En skillnad, som är lika relevant även i annan verksamhet än företagande.

Ledarskap kan tränas

Ledarskap kan tränas och utvecklas mycket målmedvetet.

Vårt fokus är hur man växer som ledare och det går hand i hand med din personliga utveckling. Empirisk forskning visar att vi som ledare utvecklas i väl definierade steg, där vi succesivt tillägnar oss nya kognitiva och emotionella färdigheter. Det utvecklar undan för undan vårt personliga medvetande och vår förmåga att relatera till andra.

En ledare, som måste svara upp mot dagens komplexa, inte sällan motstridiga och sofistikerade utmaningar, blir avsevärt effektivare i att förutse och driva förändring ju bättre utvecklad han eller hon är som människa. Och ledarförmågor handlar framför allt om hur vi skapar mening.

Det är möjligt att göra tydligt och klart vilka färdigheter, som var och en behöver utveckla beroende på vilken nivå man befinner sig och också hur man genom målmedveten träning kan bygga nya färdigheter. Därmed också sagt att detta inte i första hand handlar om personlighetstyp, eller att vara ”född till/som” ledare.

-Efter många år som chef kände jag mig lite ”tom” på ny inspiration. Jag hade åstadkommit en hel del i min karriär och kände att ”drivet” inte riktigt fanns där längre.Under mitt år med Ann-Charlotte som coach tändes gnistan igen.

Att få vända ut och in på sig själv och få nya insikter om hur man, med ganska små och enkla medel kan förändra och förändras var fantastiskt givande för mig.Jag känner till mina styrkor bättre och vet hur jag kan använda dem för maximal effekt. Jag är också mer bekant med mina svagheter och vet hur jag kan hantera dem på bästa sätt.

Jag upplever att jag nu har fått en hel verktygslåda med metoder som jag kommer att kunna använda mig av många år framöver. Jag har fått en ärligare och sannare bild av mig själv som ledare och chef och uppnått en stabilare, tryggare och säkrare grund att stå på.
Maria Cederroth CFO,Unitedlog

Skräddarsytt

Vi har olika s k lärstilar och orienterar oss olika i tillvaron. Därför ger den träning bäst resultat, som är designad speciellt för dig som individ. Vi arbetar t ex med självobservation och skräddarsydda övningar och uppgifter, som för ditt lärande framåt. Ofta med små saker, som har stor leverage-effekt.

Ett individuellt träningsprogram genomförs vanligtvis under en period av sex månader upp till ett år; med sammanlagt 10 möten, ca 1- 1.5 timme.

Vi berättar gärna mer – kontakta oss!
© 2021 Ennoblia
Back to top