Personlig utveckling

personlig utvecklingLedarskap och personlig utveckling går hand i hand. Att leda sig själv är grunden för att leda andra. Och under olika faser i livet och i våra olika roller sätts den förmågan på prov. Antingen vi brottas med något mer personligt eller professionellt.

I en privat och arbetsmässigt kaotisk period i mitt liv såg Ann-Charlotte mitt behov av professionell coaching. Då man är enögd och stressad i ett sådant läge, blev coachingen ett sätt för mig att få bekräftelse på att jag tänkte rätt. Men det gav också mycket mera i form av nya vägar och förhållningssätt i konstruktiva banor, och ett antal redskap att ta stöd i. Allt anpassades till den situation som jag befann mig i. Ann-Charlotte visade inte bara sin erfarenhet som coach utan också sin intellektuellt stimulerande kapacitet som individ. Ingela Sölvell, doktor i entreprenörskap, HHS

En viktig del i utvecklingen av ens ledarskap är att växa som människa. Forskare är överens om att vi som vuxna utvecklas i tydliga steg och med ett succesivt ökat medvetande.

Som att bestiga ett berg

Utvecklingen kan illustreras med metaforen av att bestiga ett berg. I varje ny, högre position kan man se mer och mer av den terräng man redan passerat. Ju närmare toppen man kommer ju lättare är det att frilägga tidigare dolda aspekter av området. På toppen kan man se bortom det egna berget till andra områden och en vidgad horisont. Ju mer man kan se, ju klokare man kan tolka, desto mer systematiska och välgrundade blir ens handlingar och beslut.
När man växer som människa tillägnar man sig succesivt mer sofistikerade kognitiva och emotionella färdigheter, som gör att man förmår att kommunicera och relatera på ett mycket mer effektivt och till och med nyskapande sätt.
Vi arbetar med Individuell coaching med inriktning på personlig utveckling dels direkt kopplat till ledarskapsträning dels också för att hjälpa dig att tackla svåra utmaningar i ditt liv.

Vi berättar gärna mer – kontakta oss!
© 2021 Ennoblia
Back to top