Ledarskapsträning - somatic coaching

Somatic coaching – ledarskapsträning i frontlinjen

Vi människor styrs till stor del av vårt undermedvetna och mycket av det ”sitter i kroppen”. Det är faktiskt bara en mindre del, som kommer från vår fria tanke. Vi arbetar både med individuell somatic coaching och med mindre grupper. Detta sätt att träna tar dig med på en spännande upptäcktsresa om de olika medvetandetillstånd vi människor har berikats med och de ”olika språk”, som de talar. Du får kunskap och många aha-upplevelser, om hur olika hjärnfunktioner samarbetar och den betydelse, som kroppen som sådan spelar i samarbetet.

Vårt arbete bygger på spetsforskning inom neuroscience och ledarskapsforskning bl a från Harvard. Ledarskap och personlig utveckling som går hand i hand. Coaching när den är som bäst!

Coaching blir i många fall i huvudsak en mental process. Men det räcker oftast inte för att ensamt klara av att åstadkomma de förändringar på ett bestående sätt, som är mest angelägna och ofta svårast. Mycket av det, som hindrar oss ”sitter på olika sätt i kroppen”. Programmet klargör sammanhangen och ger verktyg för att åstadkomma verkliga genombrott. Du kommer att upptäcka hur inlärda handlingsmönster ligger i vägen för en önskad utveckling. Du får ett personligt utvecklingsprogram utformat speciellt för att träna de färdigheter just du behöver för att växa och utvecklas i din ledarroll.

Kontakta oss ≫
© 2021 Ennoblia
Back to top