4 december, 2014 0 comments

Hur är du intelligent?

En vanligare fråga är ju – Hur intelligent är du? Mätt i IQ. Fast de flesta vet ju också att det finns annan intelligens än den som mäts så. Emotionell intelligens t ex.

Howard Gardner, professor i pedagogik, går ett par steg längre och talar om multiintelligens. Han har med mångårig forskning visat att varje människa har olika intelligenser. Varje barn är ett begåvat barn, menar han, men på skilda sätt. Och varje person har också sin egen speciella inlärningsstil, arbetsstil och sitt eget temperament.

Befriande och tänkvärt! Ta t ex de enastående skådespelarna i Hudiksvallsteatern som kommit till sin rätt tack vare en originell teaterchef, som förstått detta. De hade tidigare inte haft en chans.
Samtidigt som vi människor har mycket ”konstitutionellt” gemensamt är vi alla unika också i våra behov. Något att tänka på för dem, som ger generella rekommendationer om det ena och det andra till hur människor ska vara och handla.

Facebooktwitterlinkedin

Leave a Comment

© 2021 Ennoblia
Back to top