22 september, 2014 0 comments

Hur orienterar du dig i tillvaron?

coaching-ledarskap-inspirationTitta på frågorna i bilden och se var du känner igen dig mest tydligt. Vi brukar landa i två av de fyra rutorna. En som är mest påtaglig och en som kompletterar.

Var hör du hemma?

Om du hör hemma i den övre vänstra rutan är du inte så grupporienterad och du utgår främst ifrån vad, som är meningsfullt för just dig på ett mer eller mindre subjektivt sätt. I den övre högra rutan finns den, som framför allt är handlingsorienterad. Som tycker att handling är viktigare än ord – ”för mycket prat och för lite verkstad” – och vill komma till skott med saker och se resultat. I den nedre vänstra rutan finns de som värnar om gruppen. Du vill att alla ska vara med ”på tåget” först, innan man sätter igång. Och i den nedre högra rutan har du dem med ett systemperspektiv, som först behöver förstå helheten för att kunna agera och vara med.

Tänk på de nästa gång du sitter i ett möte och känner att ni på något sätt kanske mest talar bredvid varandra!

 

Facebooktwitterlinkedin

Leave a Comment

© 2021 Ennoblia
Back to top