Om

execliautive coaching ennoblia

Ann-Charlotte Plogner, Msc Integral Master Coach™, ICF PCC driver Ennoblia i samverkan med professionella coacher och har varit verksam som executive coach under många år. Tidigare bl a i näringslivet som strategikonsult och projektledare. Har kvalificerad management utbildning från IMI, numera IMD i Lausanne och är forskarutbildad vid Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på marknadsföring, distribution och industriell omvandling. Blev också tidigt mentalt tränad av idrottscoachen och professorn Lars-Erik Uneståhl.

Våra åtaganden

Vi åtar oss uppdrag inom executive coaching, ledarskapsträning, personlig utveckling och somatic coaching

– Det är alltid människan, som gör skillnad! Jag blir bara mer och mer övertygad om hur verkningsfullt professionell coaching kan vara, när den används rätt. För alla är inte i alla situationer mottagliga eller skickade för coaching av olika skäl.

Att få uppleva hur klienter växer ur och kan lämna begränsande mönster och vanor och få tillgång till hela sin potential är en stor arbetsglädje och inspiration för mig!

Leverage-effekt

Känn oss på pulsen som extern samarbetspartner för ett åtagande, som gäller utveckling av ledarskap, team och grupp i din organisation. I ett möte presentarar vi vårt arbetssätt och de idéer, som ligger bakom. Vi ger då också uppslag till hur man kan designa ett utvecklingsprogram, som är kostandseffektivt och inriktat på selektiva insatser med stor leverage-effekt. Särskilt Integral coaching kan med ett helhetsgrepp på förändringsprocessen göra stor skillnad med väldesignade insatser.

© 2021 Ennoblia
Back to top