Vad är coaching?

integral coachingCoaching handlar om förändring och att stabilt ”montera ned” sådant motstånd, som ofta finns till det vi vill åstadkomma. Förändring och motstånd hör ihop. Vi har den dualismen förkroppsligad. Tänk på vårt immunförsvar, som effektivt kan stöta bort sådant, som inte fanns där förut. Eller sådant som ”sitter i väggarna” i en organisation.

Vi tydliggör vad, som styr fel och hjälper dig att se nya sätt att fungera med succesivt vidgat lärande.

Du bestämmer innehållet

Individuell coaching omfattar en serie samtal på några månader upp till ett år. Baserat på ett skräddarsytt utvecklingsprogram. Du bestämmer innehållet. Som coach är det vår uppgift att hjälpa dig att ta dig ur din bekvämlighetszon, komma till ”pudelns kärna” med vad du vill och vart du ska, och också att få det att hända.

”Immunity to change”

Vi gör skillnad mellan ”transactional” och ”transformational” coaching. Det första innebär ofta att hamna i en ensidigt mental tankeprocess, som visst kan tydliggöra vilka handlingar, som är nödvändiga för att ta dig till målet. Men det garanterar inte alltid att det verkligen sker. Det kan finnas djupare liggande hinder, som inte är så direkt uppenbara. Robert Keagan är en inspirerande forskare vid Harvard, som har mycket relevant att säga om detta. T ex i boken ”Immunity to change”.

Grupper, team och organisation

Det finns många sätt att arbeta med coaching i grupper och team, som därför behöver skräddarsys från fall till fall. Inslagen av individuell coaching är dock i princip detsamma för varje individ.Att arbeta med grupp- eller teamcoaching ska också stödja och utveckla organisationens mål och strategier. Ofta handlar detta om att gruppens deltagare kan ta ett helhetsansvar och gemensamt forma en bra dynamik och sunda spelregler.

– Vi är varandras arbetsmiljö och gör varandra bra!
Pia Sundhage

Vår erfarenhet är att detta bäst drivs genom att man samtidigt arbetar med organisationens utmaningar och dilemman.

Professionell coaching kräver idag genom olika hygienfaktorer, som certifiering av International Coach Federation, ICF en väl definierad grundkompetens. www.coachfederation.org  och att man lever upp till höga etiska krav i relationer. Coacher verksamma i Ennoblia har både en betydande yrkes- och livserfarenhet. Många års coaching- och vidareutbildning och är också tränade och certifierade internationellt.

 

© 2021 Ennoblia
Back to top